Strona główna » Reklamacja

Aktualności

Reklamacja

INFORMACJE NA TEMAT REKLAMACJI

 

1. Na sklepie ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

2. Jeżeli zdarzy się, że będą mieli Państwo zastrzeżenia do zamówionych Produktów, zachęcamy do złożenia reklamacji.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dostosujemy się do Państwa potrzeb:
naprawimy produkt, wymienimy go, obniżymy jego cenę lub zwrócimy pieniądze na podane przez Państwa konto.


4. Jeżeli chcą Państwo zareklamować otrzymany produkt, proszę poinformować nas o tym fakcie telefonicznie (+48 533 607 303) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: sklep@markowy.com.pl).
Obsługa naszego Sklepu udzieli Państwu niezbędnych informacji na temat postępowania w przypadku reklamacji.


5. Reklamowany Produkt(-y) proszę odesłać nam wraz z dowodem zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie wpłaty) i opisem reklamacji*

Adres do wysyłki:

TRIO Sp. J.,
ul. Długa 5
20-346 Lublin
z dopiskiem „Markowy”

* W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrócimy Państwu koszty odesłania towaru.


6. Szczegółowych informacji udzieli Państwu Obsługa naszego Sklepu pod numerem telefonu: +48 533 607 303 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku lub pod adresem e-mail: sklep@markowy.com.pl

7. Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

8. Reklamację z tytułu rękojmi można składać w ciągu 2 lat od daty zakupu.

9. Zgłoszenie reklamacyjne prosimy przesłać do nas na formularzu reklamacji, którego treść stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (na dole strony znajdą Państwo plik z formularzem w formacie *pdf i *doc)

10. Sklep w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go sposobie dalszego postępowania.

11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego, Sklep wymieni reklamowany produkt, obniży jego cenę lub (jeśli wada produktu ma charakter istotny) zwróci Klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

12. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Państwa drogą elektroniczną.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu(-ów), gdy:a. Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
b. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.


14. W przypadku nie uznania reklamacji przez Sklep Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Pliki do pobrania:
Formularz reklamacji w formacie *pdf.
Formularz reklamacji w formacie *doc.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl